Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Brehov

Zverejnené
8. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2022 − 23. septembra 2022
Kategória

Prílohy