Stavebné povolenie na stavbu „Prístavba a nadstavba rodinného domu“

Zverejnené
24. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2023 − 8. mája 2023
Kategória

Prílohy