Rozpočtové opatrenie č.5/2022

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 19. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy