Rozpočet obce Brehov 2023-2025

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Rozpočet obce Brehov na rok 2023 schválený Uznesením č.17/2022 dňa 16.12.2022

Prílohy