Rozhodnutie – Predĺženie stavebného povolenia

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Prílohy