POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 28.06.2022

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2022 − 8. júla 2022
Kategória

Prílohy