Postavenie a úlohy HK upravuje zákon č. 369-1990 o obecnom zriadení.

Zverejnené
31. marca 2017
Kategória

Prílohy