Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2023 − 11. apríla 2023
Kategória

Prílohy