Preskočiť na obsah

NÁVRH VZN č.1/2024

Zverejnené
22. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
22. januára 2024 − 5. februára 2024
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024

o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Brehov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Brehov a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Brehov a VZN č.4/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov  č.1 Územného  plánu  obce Brehov.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/01

Prílohy