Návrh VZN č.1/2022

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 29. augusta 2022
Kategória

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy