Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Prílohy