Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny-pre-volby-do-organov-samospravnych-krajov

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. júna 2022
Kategória

Prílohy