Preskočiť na obsah

VOĽBY 2022 DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Zverejnené
16. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. júna 2022
Kategória

OZNÁMENIE
e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Kontakt: e-mail: obecbrehov@trenet.sk
V Brehove 20. júla 2022

Prílohy