Rekonštrukcia interiéru materskej školy

Kategória

Program, opatrenie: žiadosť o poskytnutie dotácii v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Cieľ projektu: Rekonštrukcia interiéru MŠ                           
Celkové výdavky projektu:            12 000,00  EUR
Požadovaná výška dotácie:          10 800,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 9000,00 EUR  

Zverejnené 18. novembra 2019.
Upravené 18. februára 2022.