Preskočiť na obsah

Kamerový systém obce Brehov

Zverejnené 20.2.2015.

Kategória

Program, opatrenie: 

Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015.
Cieľ projektu: Kamerový systém obce Brehov – cieľom je zabrániť ničeniu majetku obce, zabezpečiť jej ochranu a predísť vandalizmu, ktorá sa v poslednej dobe veľmi výrazne prejavuje u mládeži.                

           
Celkové výdavky projektu:            20 051,20  EUR
Požadovaná výška dotácie:         20 051,20 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  5000,00 EUR