Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Brehov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Kategória

Zverejnené 29. októbra 2022.
Bez úpravy .