Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zverejnené 13.2.2024.

Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 22:00 hod.

DOKUMENTY : https://obecbrehov.sk/dokumenty/volby/volby-do-europarlamentu/

DELEGOVANIE : https://obecbrehov.sk/dokument/delegovanie-2/

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Obecný úrad Brehov oznamuje občanom, ktorý budú voliť  vo voľbách Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 8. júna 2024 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája 2024. Listinná žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna 2024).
  • e – mailom: obecbrehov@trenet.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov