Uverejnenie výsledkov

4.11.2022 zverejnil/a brehov_obec.

Kategória

volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Košického samosprávneho kraja