Uverejnenie výsledkov

Kategória

volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Košického samosprávneho kraja

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .