Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

25.4.2023 zverejnil/a brehov_obec.